dijous, 10 de desembre de 2015

Tipus de Corrents

Corrent Altern - Corrent Continu


Guerra dels corrents als Estats Units. 
L'electricitat era la paraula màgica a finals del s. XIX. Des de les temptatives inicials de Benjamin Franklin o Michael Faraday fins a la tecnologia del telègraf, les aplicacions per a l'electricitat creixien contínuament.
Després de l'Exposició Mundial de París el 1881 i de la presentació del llum de Thomas Alva Edison, els nous sistemes d'enllumenat elèctrics es van convertir en l'assoliment tecnològic més important del món. L'electricitat podia substituir el vapor per fer funcionar els motors. Era una segona revolució industrial i, en ciutats europees i americanes, les centrals elèctriques es multiplicaven basades en el disseny de Pearl Street, la central que Thomas Alva Edison va establir a 1882 a Nova York. Va ser la primera instal·lació per a la producció elèctrica comercial del món i encara que era una planta enorme per a la seva època, podia produir i distribuir electricitat fins a tan sols com 330 ha de Manhattan.
La demanda d'electricitat aviat va conduir al desig de construir centrals elèctriques més grans i de portar l'energia a grans distàncies. A més, la ràpida distribució de motors elèctrics industrials va provocar una forta demanda per un voltatge diferent dels 110 V usats per a la il·luminació.

Per que corrent altern i no corrent continu.
Hi ha dos tipus de corrent elèctric: el corrent continu i el corrent altern. Tots els aparells elèctrics que connectem a la xarxa elèctrica s'alimenten amb corrent altern, però molts dels nostres electrodomèstics, com ara el televisor o l'ordinador, tenen circuits electrònics que funcionen amb corrent continu i a voltatges relativament petits, per això disposen d'un transformador que subministra les tensions requerides i circuits rectificadors que converteixen el corrent altern en corrent continu. Les bateries i piles elèctriques subministren corrent continu, el corrent continu és essencial per a la indústria electroquímica, exemples en serien l'obtenció industrial de l'alumini, el magnesi o el coure. Un dels motius principals es que simplement gastem menys diners utilitzant corrent altern abans que corrent continu. Tambe facilita el seu transport.


Alternadors i Dinamos. 
L'alternador és una màquina destinada a transformar l'energia mecànica en energia elèctrica, generant, mitjançant fenòmens d'inducció electromagnètica, un corrent altern.
La dinamo va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria, i és encara el generador més important pel que fa al seu ús durant el segle XXI. La dinamo utilitza l'electromagnetisme per convertir la rotació mecànica en electricitat, en forma de corrent continu.

Transformador.
Un transformador és una màquina elèctrica estàtica (sense parts en moviment) d'inducció electromagnètica que permet convertir els valors de tensió i d'intensitat de corrent subministrat per una font de corrent altern en un o més sistemes de corrent altern amb valors de tensió i intensitat de corrent diferents però de la mateixa freqüència. En resum, els transformadors són uns aparells que converteixen energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques, essent una de les màquines elèctriques més eficients que existeixen.

Que vol dir rectificar un CA. 
El pont rectificador és un circuit electrònic que serveix per convertir corrent alternen corrent continu. També és conegut com a circuit o pont de Graetz. Consisteix en
quatre díodes comuns, un condensador i un díode zener. El paper dels quatre díodes comuns es fer que el corrent elèctric vaja en un sol sentit, actuant dos díodes per semiperíode, mentre que la resta de components tenen com a funció estabilitzar el senyal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada