dijous, 10 de desembre de 2015

AVANTATGES DEL CORRENT ALTERN FRONT AL CORRENT CONTINU


El corrent altern: (CA o AC, de l'anglès Altern current) és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
El voltatge varia entre els valors màxim i mínim de manera cíclica, el valor del voltatge és positiu la meitat del temps (semicicle positiu o semiperíode positiu) i negatiu l'altra meitat. Això significa que la meitat del temps el corrent circula en un sentit, l'altra meitat de temps en l'altre sentit. La forma més habitual de l'ondulació segueix una funció trigonomètrica tipus sinus, atès que és la forma més eficient i pràctica de produir energia elèctrica mitjançant alternadors. Tanmateix hi ha certes aplicacions a les que s'utilitzen altres formes d'ona, com ara l'ona quadrada o l'ona triangular.
De manera general el corrent elèctric es distribueix en forma de corrent altern a 50 Hz (50 canvis per segon). Un exemple de corrent altern és el que hi ha als endolls de casa, de 230 volts i 50 hertzs. Això vol dir que la tensió va de -230*√2 volts a +230*√2 volts i torna, 50 vegades per segon.


Corrent continu: és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia. El flux es produeix a través d'un conductor, però també es podria establir a través d'un semiconductor, un aïllant o al buit. En aquest tipus de corrent elèctric les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentitLa primera xarxa elèctrica comercial, utilitzava corrent continu.Avui,provocats pels avantatges del corrent altern pel que fa a possibilitats de transformació i transport, les xarxes de transport i distribució utilitzen de manera exclusiva corrent altern. 

 DINAMO:
 Per a conseguir traure el corrent generada en l'espira, coloquem uns colectors que giren en cada un dels extrems de l'espira i unes graneretes fixes per a on traem el corrent (vore image de mes avall). 

   Si mos fixem en els colectors estos estan tallats. El motiu es per a que per fora de l'espira el corrent sempre vaja en el mateix sentit (corrent continua). Girem mentalment l'espira i analisem que si els colectors foren anells complets (sense tallar) el corrent per fora de l'espira eixiria per la granereta (fixa sense moure's) en un sentit i quan l'espira gira mija volta eixiria pel sentit contrari, es dir estariem generant corrent alterna, i no seria un dinamo seria un alternador (generador de corrent alterna). Aço ho podem vore en el dibuix d'avall en alternador.

Esquema del dinamo:


dinamo

espira generador
Gracies al col·lector per fora de l'espira el corrent sempre te el mateix sentit generant corrent continua.

  
RECTIFICACIÓ DEL CORRENT ALTERNA (C.A.) EMPRANT SEMICONDUCTORS DIODES:


La rectificacio d'un corrent alterna (C.A.) per a convertir-la en corrent directa (C.D.) —denominada. també corrent continua (C.C.)— es una de les tecnologies mes antigues empleades en els circuits electronics des de principis del segle passat, fins i tot abans que existiren els elements semiconductors d'estat solit, com els diodos de silici que coneixem en l'actualitat.

Posat que els diodos permeten el pas del corrent electrica en una direccio i ho impedixen en la direccio contraria, s'han empleat tambe durant molts anys en la DETECCIÓN de senyals d'alta freqüencia, com les de radiodifusio, per a convertir-les en audibles en els receptors de radi. En l'actualitat varis tipos de diodos de construccio especial poden realisar atres funcions diferents a la simple rectificacio o DETECCIÓN del corrent quan s'instalen en els circuits electronics.


MOTORS DE CORRENT CONTINU:

Els motors i accionaments de CC en TIRISTOR/SRC seguixen usant-se en industries com les de metal, grües, mineria i impressio. La tendencia actual es substituir els sistemes de CC per accionaments i motors de CA nous per a reduir els costs de manteniment; no obstant, sovint es una tasca d'envergadura que exigix posar les maquines fora de servici durant un llarc interval de temps mentres s'acometen les reformes mecaniques i electriques necessaries.  

L'alternativa mes atractiva sol consistir en utilitzar el motor de CC existent i modernitzar l'accionament de CC. Per lo general, els motors de CC son de bona construcció i duren molts mes anys en servici, per lo que el seu ofici sol reduir prou els costs del projecte i minimisa interrupcions i riscs. Els accionaments de CC moderns tambe oferexen moltes avsntages. Ademés d'estar basats en la tecnologia actual dels accionaments de CA, els accionaments de CC de Control TECNIQUES oferixen alt rendiment del motor, FIABILITAT i la possibilitat d'integració en altres sistemes. 
MOTOR DE CORRENT ALTERNA:
Se denomina motor de corrent alterna a aquells motors electrics que funcionen en este tipo d'alimentacio electrica (vore "corrent alterna"). Un motor es una maquina motriu, aço es, un aparat que convertix una forma determinada d'energia en energia mecanica de rotacio o par. Un motor electric convertix l'energia electrica en forces de gir per mig de l'accio mutua dels camps magnetics.

Un generador electric, per atra part, transforma energia mecanica de rotacio en energia electrica i se li pot cridar una maquina GENERATRIZ de FEM (força electrica motriu). Les dos formes basiques son el generador de corrent continua i el generador de corrent alterna, este ultim mes correctament cridat alternador.


Tots els generadors necessiten una maquina motriu (motor) d'algun tipo per a produir la força de rotacio, per mig de la qual un conductor pot tallar les llinies de força magnetiques i produir una FEM. La maquina mes simple dels motors i generadors es l'alternador.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada