divendres, 27 de febrer del 2015

PONT HPONT EN H

  • Quina funció o utilitat té:
El pont h permitix a un motor elèctric DC girar en ambdos sentits, avanç i retrocés. s'utilitzen en robòtica i com convertidors de potència i estan disponibles als circuits integrats.
  • De què està compost:
Està compost per 4 interruptors.
Quan els interruptors S1 i S4, veuen la primera figura, els interruptors es tanquen, y els S2 i S3 es mantenen oberts s'aplica tensió positiva i el fa girar.
Els interruptors S1 i S2 mai es poden tancar a la vegada per que podria provocar un curt circuit, el mateix passa amb S3 i S4.
  • Explicació dels diferents etapes i els seus estats.
S1S2S3S4RESULTADO
1001El motor gira en avanç.
0110El motor gira en retrocés.
0000El motor s'atura per la seua inèrcia.
1010El motor frena.