dimecres, 20 de gener del 2016Biestable : es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones.1 Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar información. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. 
  • Asíncronos: solamente tienen entradas de control. El más empleado es el biestable RS.
  • Síncronos: además de las entradas de control posee una entrada de sincronismo o de reloj.
Si las entradas de control dependen de la de sincronismo se denominan síncronas y en caso contrario asíncronas. 

Monoestable: es un circuito multivibrador que realiza una función secuencial consistente en que al recibir una excitación exterior, cambia de estado y se mantiene en él durante un periodo que viene determinado por una constante de tiempo. Transcurrido dicho período, la salida del monoestable vuelve a su estado original.

La parte digital les añade distintas prestaciones, produciendo diversos tipos de monoestables:
    
  Restaurable - Una entrada de reset permite interrumpir el pulso en cualquier momento, dejando el dispositivo preparado para un nuevo disparo.
    
 Redisparable -Permite reiniciar el pulso con un nuevo disparo antes de completar la temporización.
    
 Monoestable-Multivibrador-Son monoestables dobles en la misma cápsula que permiten su conexión de forma que el fin del pulso generado por uno de ellos dispara al otro.

dilluns, 18 de gener del 2016

Un biestable és un circuit secuencial amb dos estats estables, es a dir, té memòria i una amb una eixida que pot permanèixer indefinidament en un dels dos estats possibles. Al ser secuencial les eixides depenen de les entrades i de l'estat anterior. Un biestable almacena la información de 1 bit.

dilluns, 11 de gener del 2016

Al igual que l'Algebra de Boole era el model matemàtic de la lògica combinacional, la Teoria de Autómatas (de número de estats finit) es el model matemàtic de la lògica secuencial. En lògica combinacional es representen totes aquelles funcions en les que, per a conèixer el valor de l'eixida en un determinat instant, soles fa falta conèixer els valors de les entrades en eixe instant, és a dir, el circuit no té memòria i, per tant, no es necessari definir el seu estat intern per a poder predir el valor de l'eixida una vegada que es coneix la funció i els valors de les entrades. Existeixen, no obstant, una sèrie de problemes que no poden analitzarse ni resoldres utilizando s´olo l´ogica combinacional. El ejemplo m´as sencillo de sistema cuya descripci´on es imposible sin definir estados internos es el que simula el comportamiento de un bol´ıgrafo. Podemos admitir que es un sistema que posee una entrada con dos valores (pulsar o no pulsar), y que responde sacando o metiendo la punta. Sin embargo, esta respuesta depende del estado anterior (punta dentro o punta fuera). Si pulsamos estando la punta dentro, ´esta sale. En cambio si estaba fuera, entra. Decimos entonces que el bol´ıgrafo es un aut´omata de 2 estados.

dilluns, 4 de gener del 2016

George Boole (2 novembre 1815-8 desembre 1864) va ser un matemàtic anglès, educador , filòsof i lògic. Va treballar en el camp de les equacions diferencials i la lògica algebraica , i és millor conegut com l'autor de les lleis del pensament, que conté l'àlgebra de Boole. Lògica booleana s'acredita amb assentar les bases per a l'era de la informació Boole va sostenir que: Cap mètode general per a la solució de les qüestions en la teoria de les probabilitats es poden establir que no reconeixen explícitament, no només les bases numèriques especials de la ciència, sinó també aquelles lleis universals de pensament que són la base de tot raonament, i que, qualssevol que seguin quant a la seva essència, són almenys matemàtica quant a la seua forma.Resultat d'imatges de Geroge Boole
Boole va nàixer a Lincoln, Lincolnshire, Anglaterra, el fill de John Boole (1779-1848), un sabater i Mary Ann Joyce. Ell tenia una educació de l'escola primària, i va rebre lliçons del seu pare, però va tenir poc més l'ensenyament formal i acadèmic. William Brooke, un llibreter a Lincoln, li va ajudar a Amèrica, el qual també va aprendre a l'escola de Thomas Bainbridge. Va ser autodidacta en llengües modernes. Als 16 anys Boole es va convertir en el suport dels seus pares i tres germans menors, ocupant un lloc de professor de secundària a Doncaster a l'Escola d'Heigham. 

ELÈCTRICS                                                       ELECTRÒNICS
-Televisió                                                             -Mòvil
-Microones                                                           -Ordinador
-Impresora                                                            -Càmera
-Refrigerador                                                        -Reprductor de música
-Forn                                                                     -Consola

La elecricitat és un agent físic que constitueix una forma d'energia i al qual són deguts diversos fenòmens.
La electrònica és una ciència tecnològica que s'ocuca del processament, l'emmagatzematge i la transmissió de senyals elèctrics mitjançant dispositius basats en el transpart d'electrons, tant en el buit com en materials semiconductors.