dimecres, 25 de març del 2020

FreeCAD als vostres ordinadors (4t ESO)

EXECUCIÓ DE FREECAD ALS VOSTRES ORDINADORS PERSONALS (4T ESO)

Per a que pugau executar el programa FreeCAD i fer els exercicis proposats vaig a donar-vos unes quantes indicacions.

Sistema de 32 o 64 bits?

32 o 64 bits
Per tal d'utilitzar la versió més idònia de FreeCAD pel vostre ordinador, necessiteu saber si el Windows que teniu instal·lat és de 32 o de 64 bits, això és més important que la versió de Windows (Windows 10, Windows 7, etc...). 
Això tampoc té res a vore amb que el microprocessador del vostre ordinador siga de 64bits, segurament ho serà ja que ja fa més de 10 anys que els microprocessadors són tots de 64 bits.
Per saber l'arquitectura del vostre sistema operatiu, seguiu les instruccions d'aquesta pàgina web.

FreeCAD Instal·lable

Si voleu tindre FreeCAD instal·lat al vostre ordinador, baixeu-vos el programa instal·lador corresponent a l'arquitectura del vostre sistema i executeu-lo amb permisos d'administració. Aneu seguint les instruccions dels diàlegs que vos vagen apareixent.

FreeCAD Portable

Si ho preferiu, podeu utilitzar una versió "portable": això és, una carpeta amb un fitxer executable i totes les llibreries i demés que li calen per funcionar. Aquest carpeta es pot quedar al disc dur de l'ordinador o podeu copiar-la a un pendrive o disc USB i així portar-lo per executar-lo a qualsevol ordinador amb la mateixa arquitectura.
Les versions portables baixen en format comprimit .7z, que caldrà descomprimir abans.
Per copiar-ho a un pen, és millor copiar la carpeta una vegada descomprimida, per a que així pugam executar Freecad en qualsevol ordinador directament des del pendrive, sense tindre que descomprimir de nou i copiar la versió descomprimida. L'executable és el fitxer FreeCAD.exe que es troba dins la subcarpeta binNo funcionará si tracteu d'executar-lo dins la finestra del programa descompressor! 
Si el vostre sistema no pot descomprimir el format .7z, podeu anar a la seua pàgina web per descarregar-vos un programa descompressor.

Programació amb Scratch 3.0 (3r ESO)


Degut al confinament domiciliari que estem patint per l'alerta sanitària, no podrem dur a terme les activitats previstes:
  • Acabar construcció del robots mClon
  • Comprovar funcionament dels mClon i els seus sensor i actuadors
  • Programació dels mClons des de l'entorn mBlock
  • Programació dels mClon des de entorns de més baix nivell: Visualino i ArduinoBlocks

Vos propose que des de casa feu activitats de programació amb l'entorn Scratch-3, que és un sistema de programació "visual" (per blocs) molt semblant a mBlock.
podeu utilitzar noms d'usuari com els que férem servir a TinkerCAD. Després comuniqueu-me el nom que heu escollit cadascú en aquesta retroacció (quan Aules estiga obert).
Una vegada donat d'alta el compte dins la classe, per tornar a ella un altre dia seguiu aquest enllaç.
Ara ja podeu començar a aprendre a programar amb Scratch 3.0, per exemple amb el tutorial inicial.
Recordeu que teniu la icona de la boleta del món, a la cantonada superior esquerra per canviar l'idioma de l'aplicació.