dilluns, 25 de novembre del 2013

Tallers de l'ETSE de la Universitat de València


L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València organitza uns tallers per donar a conèixer els diversos graus d'Enginyeria que s'hi imparteixen. Aquests tallers estan adreçats a alumnes de 4t ESO i Batxillerat que estiguen interessats en cursar estudis d'Enginyeria. Hi ha diversos tallers agrupats en tres àrees diferents:

Més endavant posarem un formulari per recaptar la inf