dimarts, 11 de febrer del 2014

Motors i entrades analògiques amb Babuino

Per aprendre com funcionen el control dels motors i les entrades analògiques a la placa i llibreria Babuino, vam fer aquesta petita prova:

  • Un potenciòmetre connectat com a divisor de tensió a una entrada analògica.
  • Un motor a una de les eixides de motor de la placa. El motor arrossegava una maqueta d'un pont feta amb K'Nex.
  • Quan el potenciòmetre estava a la posició central, el motor estava parat.
  • Al girar el potenciòmetre cap a un costat, el motor girava cap a un costat, cada vegada a més velocitat conforme giravent més el potenciòmetre.
  • Al girar el potenciòmetre al contrari, el motor girava en sentit contrari amb una velocitat també proporcional a la posició del potenciòmetre.

divendres, 7 de febrer del 2014

Seguidor solar: sensors

Els sensors de llum estan basats en LDR's, connectades en sèrie amb un resistor fix format un divisor de tensió. Així al punt entre el resistor fix i la LDR tindrem una tensió que serà proporcional a la llum incident sobre la LDR.
Sobre una placa es muntaran dos d'aquests divisors amb LDR, separats per una barrera d'ombra, la funció d'aquesta barrera és projectar una ombra sobre una de les LDR quan la llum incident no siga perpendicular a la superfície d'aquest conjunt sensor, provocant que la tensió obtinguda de la LDR del costat il·luminat siga major que la del costat ombrejat.
El circuit de cada sensor el podem vore en aquesta imatge, on s'ha simulat que una LDR estava més il·luminada que l'altra i s'han posat dos voltímetres per poder apreciar el diferent voltatge d'eixida.
En aquesta imatge podem vore com queda en realitat el conjunt sensor:


dilluns, 3 de febrer del 2014

Seguidor solar: disposició general.Per aprendre la programació de l'Arduino i l'ús de la placa i llibreria Babuino, ens proposem la realització del següent projecte:

  • Una maqueta d'una espècie de placa solar o telescopi.
  • La part estructural estarà realitzada utilitzant les peces K'Nex.
  • La placa tindrà dos moviments de gir, controlats per dos motors de CC amb reductora: un moviment horitzontal, que anomenarem moviment Est-Oest i l'altre vertical, moviment Nord-Sud.
  • El muntatge també tindrà uns sensors de llum, realitzats amb LDR's.
  • A l'Arduino-Babuino caldrà programar un sketch per controlar els motors de manera que la placa sempre gire buscant la llum i quede orientada cap a la llum incident.
La disposició i inter-connexió dels diferents elements la podem vore a la següent imatge: