dijous, 14 de juny de 2018

Juegos de Guerra


WarGames film logo.jpg


La pelicula que hemos visto en clase se titula: Juegos de Guerra, rodada en 1983 habla sobre un joven que conecta su ordenador con el simple echo de jugar a distintos juego pero uno en especial le llama la atencion: Guerra Mundial Termonuclear. Pero lo que el no sabia era que la maquina a la que estaba conectado era la: WOPER, un super ordenador que aprendia de los errores para ayudar a los humanos en una supuesta tercera guerra mundial. La cosa se complica cuando la maquina dice que estan atacando a los estados unidos por parte de la union sovietica

dimarts, 13 de març de 2018

Projecte: Tacòmetre (mesurador d'RPM) d'un motor DC amb sensor òptic IR reflexiu

Descripció del projecte

El projecte consisteix en el disseny, construcció i programació d'un tacòmetre, és a dir, un mesurador de les Revolucions Per Minut (RPM) d'un motor o de qualsevol element que gire.
Per la captació de la velocitat de gir, el dispositiu utilitza un sensor sense contacte, basat en un opto-switch (o sensor òptic d'infra-roig) de tipus reflexiu.
Ací teniu un vídeo del projecte en funcionament:


Maquinari

Sensor IR reflexiu

Per detectar el moviment de l'eix i comptar les revolucions utilitzarem un sensor sense contacte, del tipus opto-switch reflexiu. La constitució i funcionament d'aquests sensors consisteix en un LED d'infra-rojos (IR) que emet un feix d'aquest tipus de llum. Aquest feix d'IR al topar amb un objecte situat davant serà reflectit de tornada cap el sensor. Aquesta llum IR reflexada la captem amb un fototransistor IR, que conduirà de manera proporcional a aquesta llum reflexada.

Així, si el feix IR dona contra una superfície altament reflectant (per exemple, pintada de color blanc), el fototransistor conduirà molt; per contra, si la superfície és poc reflectant (negra), el fototransistor no conduirà.
El que farem es posar a l'eix un disc que tinga una part reflectant i altra no, per a que cada vegada que passe per davant del sensor, aquest vaja canviant d'estat:


El sensor utilitzat al nostre projecte està basat en l'opto-switch reflexiu TCRT5000, del qual podeu vore una imatge, el seu esquema intern i el circuit de connexionat a la imatge següent:


Com la R de polarització del foto-transistor l'hem posada a l'emissor, el senyal d'eixida SIGNAL serà:
 • Sobre blanc: el fototransistor conduirà i el senyal serà ALT (més a prop dels 5V quanta major reflexió) ---> 1.
 • Sobre negre: foto-transistor no condueix, senyal BAIX ---> 0.
Degut a que, com vorem més endavant a l'apartat de la programació, pel comptatge de les revolucions hem utilitzat una tècnica basada en les interrupcions, aquest senyal (que serà la que interromprà) s'ha de connectar a l'entrada digital 2 de l'Arduino, ja que aquest només admet interrupcions per aquesta entrada o per la 3.

Display de 4 dígits de 7 segments

Per mostrar les RPM mesurades i calculades, ho haguerem pogut fer simplement enviant-les pel port sèrie, però això haguera requerit que sempre per utilitzar el tacòmetre deuríem haver de disposar d'un ordinador. Per això anem a utilitzar un display.
Com a display també s'hauria pogut utilitzar un mòdul ja prefabricat com aquest, però com estem aprenent a programar i electrònica, hem utilitzat 4 displays de 7 segments per poder mostrar 4 dígits:


Més endavant, a l'apartat del programari veurem el control d'aquests displays des de l'arduino sense haver d'utilitzat 28 (7 segments * 4 displays = 28) pins digitals d'eixida que caldrien!
La interconnexió de tots els elements del sistema la podeu vore ací:


També podeu descarregar el fitxer Fritzing amb el circuit.

Xasis-Suport

Aprofitant que al centre tenim una impressora 3D de nova donació, un altre grup ens va ajudar i va dissenyar (amb TinkerCAD) un xasis on muntar tots els elements: les peces verd clar de la imatge de sota. La idea que el sensor IR anara sobre un suport movible per poder ajustar-lo a l'alçada de l'eix a medir, però no va eixir massa bé, és la peça verda fosca.


Programa

Funcionament general del programa

El programa creiem queestà bastant documentat als seus comentaris, però una visió general podria ser aquesta:
 • Primer definim una sèrie de variables, arrays i constants de les quals explicarem la funcionalitat més avall.
 • Definim les funcions treuXifra() i treuValor(), pel control del display. Les explicarem després.
 • Al setup() definim els pins de segment i els de dígit com eixides, obrim les comunicacions sèrie (per la depuració, després no s'utilitza) i definim el pin del sensor com a entrada i li definim les interrupcions per hardware.
 • El loop() el que està fent constantment és cridar a la funció treuValor() per mostrar pel display el valor de les RPM calculades.
 • Quan passen refreshRate mili-segons (com està ara definit són 2 segons), re-calculem les RPM basant-nos en el número de revolucions donades en eixos 2 segons.
 • A banda, cada revolució, quan el sensor passa de blanc a negre, l'arduino deixa tot el que estiga fent, va a la subrutina d'interrupció (ací anomenada subrutinaInater() que incrementarà en 1 la variable revs que compta les revolucions donades.

Control del display

Pel control del display sense haver d'utilitzar 28 pins d'eixida, s'utilitza una tècnica anomenada multiplexing (multiplexació) que a la figura següent es veu molt bé en què consisteix:


Com es pot observar, tots els segments del mateix nom (a, b, c... g) van interconnectats entre si i controlats per un pin d'eixida de l'Arduino. Aquestes eixides s'anomenen Pins de segment (a la imatge, són els de l'esquerra). Per altra banda els comuns dels leds de cada dígit (que en aquest cas són els ànodes, els displays utilitzats són d'ànode comú) van cadascun a un altre pin d'eixida de l'arduino, i s'anomenen pins de dígit (a la imatge són els de la part inferior).
Per tant el multiplex consisteix en que l'arduino activa (posa a HIGH) el pin de dígit del primer display (els altres pins de dígit s'han de posar a LOW!) i posa a LOW els pins de segments que s'han d'il·luminar per mostrar la xifra que corresponga a eixe dígit, després d'un temps curt (uns 5 ms) passa al següent dígit. Quan acaba el 4t dígit torna a començar pel primer. Com el temps que està encés cada dígit és tant curt i degut a la persistència de la visió, els nostres ulls sempre veuen com si estigueren les 4 xifres:


Al programa, les variables importants pel control del display són:
 • Array pinsSegments[]: Un array que conté a quins pins de l'arduino estan connectats cada segment. És a dir, el primer element de l'array pinSegment[0] ens diu a quin pin (en aques cas al D3) va el segment a; quan aquest pin es pose a LOW, s'encendrà el segment corresponent.
 • Array pinsDigits[]: Un array que conté a quin pin de l'Arduino està connectat l'ànode comú de cada dígit. El pin d'aquests que estiga HIGH diu quin és el dígit actiu.
 • Array valorSegment[][]: Aquest és un array bidimensional de 10 files amb 7 elements cada fila. És una espècie de mapa: cada fila ens diu quins segments (a~g) s'han de posar a LOW per a que aparega la xifra corresponent. La primera fila és el mapa del 0, la segona de l'1, etc...

Funció treuXifra()
Aquesta funció pren com a paràmetres quina xifra (de 0 a 9) s'ha de mostrar i per quin dígit (de 0 a 3). Activa a HIGH el pin de dígit corresponent i basant-se en el mapa de l'array valorSegment, activa a LOW els pins de segment adequats. Aquesta funció només serveix per estructurar una mica el programa, sols és cridada per la funció treuValor().
Funció treuValor()
Aquesta funció és l'encarregada de fer el multiplexing. Pren com a paràmetre quin valor s'ha de mostrar pels 4 dígits (el valor calculat de les RPM) i, ajudant-se de treuXifra() va traient cada xifra pel dígit corresponent, s'espera un temps tempsMultiplex i passa a la següent xifra.

Resta del programa

Detecció del gir
Quan el sensor passa d'estar sobre blanc (donant HIGH) a estar sobre negre (LOW), es provoca una interrupció, l'arduino deixa tot el que estiga fent i passa a la funció subrutinaInter(), que incrementa en 1 el comptatge de les revolucions donades, variable revs.
Càlcul de les RPM
Cada refreshRate mili-segons (2 segons) re-calculem les RPM i tornem a començar un altre cicle posant a zero revs.

Programa sencer

Ací podeu vore el programa sencer o si preferiu podeu veure'l a Arduino Create:


Variació

Hi ha una altra versió del programa que fa servir una variant pel còmput de les RPM: en lloc de comptar el número de revs donades en 2 segons, el que fem és comptar quant es tarda en fer una revolució, és a dir el període T.
Per més exactitud el que fem és anar sumant el temps trigat en cada revolució, comptat en micro-segons i després dividirem pel número de revolucions, és com treure una mitjana.

dilluns, 12 de març de 2018

Projecte: varació de la velocitat i sentit de gir d'un motor DC

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte en realitat ens era necessari per mostrar i comprovar el funcionament d'un altre dels nostres projectes: el tacòmetre.
Per tant el que preteniem era tindre un motor de CC al qual li puguerem variar tant el sentit com la velocitat de gir.

MAQUINARI

Primera part del projecte

dimarts, 13 de desembre de 2016

Formulari recollida dades tallers ETSE-UV 16-17

Els tallers seran al campus de la UV de Burjassot, el dimarts, 24 de gener de 2017, des de les 9:30 fins les 13:30.
Ací podeu consultar la informació dels diferents tallers.
Ací baix està el formulari.
Recordeu que pel seu emplenament cal haver iniciat sessió amb el vostre compte de Google Suite per IES Gregorimaians (credencials dels vostres comptes @iesgregorimaians.org).
El formulari també el podeu trobar directament ací.

dimecres, 15 de juny de 2016

Video control robot BT


Aquest és el video fet per Marc i Francesc en el qual es veu com em controlat el robot per via bluetooth desde el telèfon mòvil amb l'aplicació AppInventor.

dilluns, 13 de juny de 2016

SISTEMA NUMÈRIC MAIA

SISTEMA NUMÈRIC MAIA 

 El sistema numèric dels maies, desenvolupat de forma diferent a la resta del món, era molt avançat i complexe i contava amb la noció del zero

. Els maies inventaren aquest sistema de numeració amb la finalitat de medir el temps, no per a fer càlculs matemàtics, com la major part de les civilitzacions i és per això que les seves xifres es troben directament relacionades amb els dies, els mesos i els anys, sent aquests els organitzadors d'un dels primers calendaris que es coneixen.

 A més, els maies foren la primera civilització que va desenvolupar un sistema posicional, és a dir, un sistema en el qual en valor d'una xifra varia segons la seva posició.

 SÍMBOLS
 Els tres símbols bàsics eren el punt, el valor del qual és 1; la ratlla, el valor de la qual és 5 i el caragol, el valor del qual és 0. Amb la combinació d'aquests símbols s'obtenen els números del 0 al 20, és així com en el sistema de numeració maia les quantitats estàn agrupades de 20 en 20. Pes així s'anomena vigesimal

 Els nombres del 21 endavant:
 En el nivell inferior van els nombres del 0 al 20. Qualsevol nombre que es situe en el nivell superior es multiplica per 20.
   La part inferior equival a 5 i la superior és un 1 que es multiplica per 20. 5+ (1x20)=25


Les xifes que es troben en el tercer nivell es multipliquen per 400 (20x0), les del quart nivell, per 8.000 (20x20x20), etc.

diumenge, 12 de juny de 2016

Controlar tot el que ens envolta amb un xicotet cub

Este cub té apenes 4,5 centímetres per cada costat i en el seu interior está ple de sensors que detecten la posició i el moviment que fem amb ell, on cada moviment pot ser programat per a una determinada acció i així activar funcions en altres dispositius.


El cub detecta sis moviments: gir de 90 graus, gir de 180 graus, doble colp, rotar, espitjar i sacsar. Tots es poden programar desde la aplicació de Mi Controller i servirán per a un mogollo d'accions que van desde apagar i prendre les llums, activar l'aire acondicionat, encender i cambiar canals i volumen al televisió o altaveus, i fins i tot operar altres dispositius compatibles.

Mi Cube Controller 8
 La mala notícia és que per el moment el seu funcionament es basa en la plataforma de Xiaomi i sols pot ser utilitzat en els dispositius de la companyía, cosa que limita de forma important el seu us, ya que muchos de los dispositivos y electrodomésticos que ha lanzado la compañía no están disponibles en tot el món, de ahí la raó per la que el Mi Cube Controller sols haja sigut anunciat per China.
El seu preu és molt atractiu, ja que amb sols 10 dólars ens podem fer amb un d'aquests cubs i programarlo per a diverses feines o tasques, en les que s'inclueixen algunes funcions per als smartphones Xiaomi, encara que, hi haurà que esperar a que la plataforma s'obriga a desarrolladors o bé, s'amplíe en el mercat per aquests productes.

UNA VISIÓ DIFERENT DEL FUTUR

Fa uns dies vaig llegir una entrevista a un professor de la Singularity University (universitat que pertany a Google i a la NASA). La veritat es que em va canviar el meu pensament respecte al futur. 
Aquest professor assegurava que en no més de 13 anys un robot podrà passar el test de Turing, aquest test demostrarà l'existència de la intel·ligència en una màquina i que no podrem distingir-la d'una humana. A més els discapacitats seran els primers en beneficiar-se, ja que, segons ell: ''Serà immoral dir-li a un cec que no podrà veure mai més''. Fins i tot hi haurà ulls 2.0 i 3.0 que veuran millor que els nostres. Els robots aniran avançant fins al punt que hi haurà una llei que atorgarà drets per als robots (açò ja està treballant-se en Corea del Sud) i que, fins i tot, en 30 anys tindrem la possibilitat de que governe un robot


També diu que estem en una fase de transició, d'humans a post humans i que serem una societat més avançada, moderna i complexa.
I finalment la part que més em va cridar l'atenció, segons Cordeiro la mort serà opcional en dos o tres dècades, a mes podrem determinar l'edat biològica òptima i rejoveneixer.
Sense cap dubte aquesta informació pareix treta d'una pel·lícula de ciència ficció, però i si el món realment serà com diu aquest home?
Ací vos deixe l'enllaç a l'entrevista.
Vaig vore un vídeo on Iñaki Gabilondo li feia una entrevista, ací parla sobre més coses que hi haurà en el futur. Vos assegure que no té cap desperdici veure la forma i la seguretat amb què parla aquest home.

                                                    Part 1

                                                      Part 2

dissabte, 11 de juny de 2016

Backpack PC

Buscando un ordenador novedoso el cual me impactara me he encontrado con el Backpack PC el cual promete al menos una experiencia diferente: unas gafas de realidad virtual, los auriculares, los mandos y lo necesario para moverlo todo a nuestra espalda. Lo único que necesitaremos es un área despejada, tiempo libre y ganas de sumergirse en lo que supone la experiencia de la VR con el añadido de olvidar la precaución a la hora de no pisar o tropezarnos con cables.

¿Se trata de un PC tan compacto como un portátil?
 No, ni mucho menos, pero teniendo en cuenta las dimensiones de una torre para gaming y lo que ocupa la mochila se trata de un buen primer diseño. Hay mucha variabilidad en el tamaño de las torres y los portátiles, pero a falta de tener unas medidas confirmadas por la compañía el tamaño es más bien como el de un barebone con forma de buzón de pared, con una asa que facilita su transporte y que, no os vamos a engañar, parece aparatoso a primera vista.
MSI Backpack PC


Así, en la parte superior se ubican las conexiones en el borde superior, siendo éstas cuatro puertos USB, un HDMI y el puerto de audio. El propósito es que los cables, los que se plantean en ocasiones como los grandes enemigos de una buena experiencia, vayan lo más directamente posible de los periféricos requeridos para la experiencia VR al ordenador.


MSI Backpack PC
                                   divendres, 10 de juny de 2016

S7 EDGE
S7 EDGE

Fa uns mesos va eixir al mercat el nou dispositiu fabricat per samsung, el samsung s7 edge, que és considerat el millor mòvil de l'actualitat.

Les seues característiques més rellevants són:
-Medix 15cm de llarg,7,2cm d'ample i 7,7 mm de grossor i pesa 157 grams.
-La seua pantalla és una SuperAmoled amb resolució 2k i que dona una densitat de píxels de 534 píxels per polsada.
-El seu processador és un Exynos 8990 de 64 bits i la seua gráfica és una GPU mali-T880
-La seua memòria ram és de 4GB amb tecnologia DDR4
-La versió d'android és la més recent, android 6.0 marshmallow i que ve amb la capa de personalització de samsung TouchWiz.
-Té tot tipus de conectivitat com pot ser LTE,NFC,Bluetooth 4.2...
-La seua càmara trasera té 12 megapíxels i la delantera 5 megapíxels, a més es poden gravar videos en resolució 4k.
-Compta amb una bateria de 3600 mAh i és compatible amb la càrrega ràpida.
-A més compta amb sensor de ritme cardíac, IP68 que protegeix el dispositiu d'aigua, pols...