dimarts, 12 de març del 2019

Botonera Escornabot

BOTONERA.

Aquests són els passos que hem seguit per fer la botonera:

1.  Posar els soldadors en el lloc adequat.

2. Soldar els polsadors.
3. Posar les resistències en els llocs adequats. 

4. Soldar-les.

5. Posar els cables en els llocs adequats.

6. Soldar els cables.

dijous, 7 de març del 2019

ESCORNABOT by RJ

ESCORNABOT

 1. tallem la placa uniprint en dues parts (era molt gran)
 2.  posem el botons 
 3. posem les resistències
 4. soldem tot assegurant-nos de que estan ben col·locats
 5. fem un tall a l'esquerra del polsador dret i a la dreta del polsador esquerre
 6. agarrem cables y els posem en el seu lloc corresponent i els soldem
 7. agarrarem l'interruptor i li posem cola
 8. el soldem a la placa 
 9. per últim col·loquem i soldem el brunzidor 

   

ESCORNABOT (botonera,processesos...)


Ací tenim el resultat final de la plaqueta de la botonera. Ara explicarem els processos.

1.-Tallem la placa uniprint en dues part intentant que les dues parts siguen de la mateixa mida.

2.-Fem dos talls en les pistes inferiors.

3.-Soldem amb un soldador i estany els botons(la botonera) a la placa.

4.-Continuem soldant la resta de peces a la placa (resistències, cables,etc)5.-Finalment, provem a vore si la plaqueta està correctament.


 BOTONERA

1.Aquesta és la botonera que tenim que fer, aixi es com queda en el fritzing:2.Una vegada posat tots el components de la botonera i soldats deu de quedar així:3.Per acabar hem comprovat que done tots els resultats correctes per a que puga funcionar quan despres li donem els pasos
dimarts, 5 de març del 2019

Botonera Escornabot                    Botonera Escornabot


Ací vos deixe el procediment que hem seguit per realitzar aquesta tasca:

1. Hem posat els pulsadors en els seus respectius llocs, després de comprovar que eren els correctes.
2. Hem soldat els pulsadors amb el soldador i l'estany.
3. Hem colocat les diverses resistències en els seus respectius llocs, després de comprovar que eren        els correctes.
4.Hem soldat les resistències amb el mateix mecanisme que amb els pulsadors.
5. Hem tallat el que sobrava de les potes de les resistències una vegada ja soldades.
6.Hem tallat els connectors amb la mesura adequada.
7.Hem pelat els dos extrems dels connectors i els hem posat estany per que pogueren entrar més             fàcilment en els orificis de la botonera.
8. Una vegada dins dels orificis els dos extrems dels connectors i en el lloc corresponent, els hem 
    soldat. (Sempre amb el mateix mecanisme del soldador i l'estany)
9. Després hem posat el connector de pins i l'hem soldat.
10. Hem posat el brunzidor, hem comprovat que estava bé i l'hem soldat.
11. Per últim, hem posat l'interruptor i una part 'hem soldada i l'altra l'hem pegat amb silicona.


Ací vos deixe unes imatges del procés:

BOTONERA MENEL

Pasos que hem seguit per fer-ho :

1.-Tallem la placa amb el soldador per a tallar el corrent de les pistes inferiors.

2.-Coloquem els polsadors a la placa i després els soldem.

3.-Coloquem les resistencies en la placa i després els soldem. 

4.-Coloquem els cable solts a la olaca i després els soldem. 

5.- Coloquem els brunzidor i soldem els seus cables i el interruptor.

6.-Comprovem si tot funciona correctament.

 


BOTONERA
  

1. Cortar unas linias de la tabla.
2. Poner los 5 botones
3. Poner las resistencias, los cables,el interruptor, el brunzidor..
4. Soldar por detras todo para que no se caiga.
5. Colocar el connector.
6.Soldar el connector.

BOTONERA

Els pasos que hem seguit han sigut els següents:


1. Tallem la placa amb el soldador per a tallar el corrent de les pistes inferiors.

2. Col·loquem els polsadors a la placa i després els soldem.

3. Col·loquem les resistències a la placa i després les soldem.

4. Col·loquem els cables solts a la placa i els soldem.

5. Soldem l'interruptor, col·loquem el brunzidor i soldem els seus cables.

6. Per últim comprovem amb l'ordinador que tot funciona bé.
Botonera Escornabot

Botonera

Aquest és el procés que em seguit per construir la botonera:

1- Hem posat els polsadors en els llocs adequats.
2- Hem soldat els polsadors  amb l´estany i el soldador.
3- Hem posat totes les resistències en els llocs adequats.
4- Les hem soldat amb l´estany i el soldador.
5- Hem posat els cables en els llocs adequats.
6- Els hem soldat i hem tallat el tros de cable que sobrava.
7- Hem col.locat el brunzidor i lem soldat en el lloc adequat.
8- Finalment, hem posat l´interruptor i per una lloc l´hem soldat i per l´altra l´hem pegat amb silicona.

Açí està l´enllaç per a veure-ho en Fritzing:
https://drive.google.com/file/d/1RnNoCqlfxsYqCEgtoSg5VLX9211pTWtM/view