dilluns, 11 de gener de 2016

Al igual que l'Algebra de Boole era el model matemàtic de la lògica combinacional, la Teoria de Autómatas (de número de estats finit) es el model matemàtic de la lògica secuencial. En lògica combinacional es representen totes aquelles funcions en les que, per a conèixer el valor de l'eixida en un determinat instant, soles fa falta conèixer els valors de les entrades en eixe instant, és a dir, el circuit no té memòria i, per tant, no es necessari definir el seu estat intern per a poder predir el valor de l'eixida una vegada que es coneix la funció i els valors de les entrades. Existeixen, no obstant, una sèrie de problemes que no poden analitzarse ni resoldres utilizando s´olo l´ogica combinacional. El ejemplo m´as sencillo de sistema cuya descripci´on es imposible sin definir estados internos es el que simula el comportamiento de un bol´ıgrafo. Podemos admitir que es un sistema que posee una entrada con dos valores (pulsar o no pulsar), y que responde sacando o metiendo la punta. Sin embargo, esta respuesta depende del estado anterior (punta dentro o punta fuera). Si pulsamos estando la punta dentro, ´esta sale. En cambio si estaba fuera, entra. Decimos entonces que el bol´ıgrafo es un aut´omata de 2 estados.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada