diumenge, 13 de desembre de 2015

Avantatges Corrent Altern front a Corrent Continu

El corrent continu: és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia. El flux de càrregues es produeix a través d'un conductor, com podria ser un fil metàl·lic, però també es podria establir a través d'un semiconductor, un aïllant o fins i tot al buit com passa a un tub de raigs catòdics. En aquest tipus de corrent elèctric les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentit, essent un tret característic front el corrent altern. Un sinònim en desús de corrent continu és corrent galvànic.

El corrent altern:  és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.El voltatge varia entre els valors màxim i mínim de manera cíclica, el valor del voltatge és positiu la meitat del temps i negatiu l'altra meitat.Això significa que la meitat del temps el corrent circula en un sentit, l'altra meitat de temps en l'altre sentit. La forma més habitual de l'ondulació segueix una funció trigonomètrica tipus sinus, atès que és la forma més eficient i pràctica de produir energia elèctrica mitjançant alternadors.

Que vol dir rectificar un ca?
El pont rectificador: és un circuit electrònic, serveix per convertir corrent altern en corrent continu. Conegut com a circuit o pont de Graetz, fa referència al seu creador, el físic alemany Leo Graetz (1856-1941).
Consisteix en quatre díodes comuns, un condensador i un díode zener. El paper dels quatre díodes comuns es fer que el corrent elèctric vaja en un sol sentit, actuant dos díodes per semiperíode, mentre que la resta de components tenen com a funció estabilitzar la senyal.
Que es un transformador?
El transformador és una màquina elèctrica estàtica d'inducció electromagnètica que permet convertir els valors de tensió i d'intensitat de corrent subministrat per una font de corrent altern en un o més sistemes de corrent altern amb valors de tensió i intensitat de corrent diferents però de la mateixa freqüencia.
El funcionament del transformador:
-Un corrent elèctric pot produir un camp magnètic.
-Un camp magnètic canviant a un bobinat de fil elèctric indueix un corrent elèctric als seus extrems.
Parts del transformador:
-Un nucli de material ferromagnètic que forma un circuit magnètic tancat.
-Un enrotllament o debanament primari al qual s'aplica un corrent elèctric.
-Un enrotllament o debanament secundari que proporcionarà un corrent elèctric de sortida. En alguns casos n'hi pot haver més d'un, de secundari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada