dimecres, 30 de desembre de 2015

La guerra dels corrents es un enfrontament entre els dos inventors Edison i Telsa.
Aquest enfrontament va ser degut a la promoció de corrent continua, Edison va crear ''General Electric'' per a la distribució d'energia elèctrica i que estava en contra de la corrent alterna, al contrari que Telsa que estava a favor. Lluitaven per veure quin dels dos sistemes es convertiria en la tecnologia dominant. El sistema de Edison, que utilitzava la corrent continua (CC), era poc adequat per a respondre a les noves demandes. El problema era el transport, que  era molt difícil ja que la transmissió per dins de les ciutats de grans quantitats de CC en 110 volts era molt costosa i tenia moltes pèrdues per dissipació en forma de calor. Telsa creia en la superioritat de la corrent alterna (CA). El seu argument es basava en que les pèrdues de la transmissió  d'electricitat depenien de la intensitat de la corrent que circulava per la línia. A diferència de la CC, el voltatge de la CA es pot elevar amb un transformador per a ser traslladat a llargues distàncies amb poques pèrdues de calor. Aleshores el voltatge es pot reduir a nivells segurs i econòmics.
L'alternador és una màquina per a transformar l'energia mecànica en energia elèctrica,               mitjançant electromagnetisme, un corrent altern.
Una dinamo es un generador elèctric capaç de produir potència per a la indústria, utilitza           l'electromagnetisme per convertir la rotació mecànica en electricitat, en forma de corrent                     continu.
Els transformadors són uns aparells que converteixen energia elèctrica d'unes                             característiques en energia elèctrica amb altres característiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada