divendres, 11 de desembre de 2015

Avantatges C. Altern front a C. Continu

Avantatges C. Altern front a C. Continu

El corrent continu és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux decàrregues elèctriques no varia, es produeix a través d'un conductor, com podria ser un fil metàl·lic, però també es podria establir a través d'un semiconductor, un aïllant o fins i tot al buit com passa a un tub de raigs catòdics.


Aplicacións
  •  On necessitem un baix voltatge: piles
  • Important no canviar la polaritat, a menys que el dispositiu tinga un díode que ho permeta.

El corrent altern és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.El voltatge varia entre els valors màxim i mínim de manera cíclica, el valor del voltatge és positiu la meitat del temps (semicicle positiu o semiperíode positiu) i negatiu l'altra meitat. Això significa que la meitat del temps el corrent circula en un sentit, l'altra meitat de temps en l'altre sentit.
EfecteExposició al corrent durant 10 msExposició al corrent durant 1,5 s
Habitualment, cap efecte0,1–0,5 mA0,5 mA
Es nota a la llengua0,5–200 mA0,6 mA
Es nota als dits0,5–200 mA2 mA
Dificultats per respirar, els muscles pateixen rampes10–500 mA13 mA
Dificultats per respirar, 5% de probabilitat de fibril·lació del cor500–700 mA30 mA
Fins al 50% de probabilitat de fibril·lació del cor700–1000 mA50 mA
Més del 50% de probabilitat de fibril·lació del cor1000–2000 mA80 mA
Aturada cardíaca, aturada respiratòria, cremades severes> 2000 
Ventatges sobre el corrent continu


  • Més fàcil de transportar.
  • Utilitzant un transformador podem elevar la tensió eficientment.
  • No es perd energia cuan es transporta (Si en un conductor elèctric circula electricitat, part de l'energia cinètica dels electrons es transforma en calor )

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada