dilluns, 14 de desembre de 2015

CORRENT ALTERN I CORRENT CONTINU 
El corrent continu (CC)és un tipus de corrent elèctriuc on el sentit de circulació del flux de carregues elèctriques no varia. El flux de càrregues es produeix a través d'un conductor com podria ser un fil metàl·lic però també es podria establir a través d'unsemiconductor  un aillant o fins i tot al buit  com passa a tubs de raig catòdigs. En aquest tipus de corrent elèctric les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentit, essent un tret característic front el corrent altern. Un sinònim en desús de corrent continu és corrent  galvànic.
El corrent altern (CA o AC) és un tipus de corrent elèctricque es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
El voltatge varia entre els valors màxim i mínim,el valor del voltatge és positiu la meitat del temps (semicicle positiu) i negatiu l'altra meitat. Això significa que la meitat del temps el corrent circula en un sentit, l'altra meitat de temps en l'altre sentit. La forma més habitual de l'ondulació segueix una funció trigonomètrica tipus sinus,la forma més eficient i pràctica de produir energia elèctrica mitjançant alternadors. Hi ha certes aplicacions a les que s'utilitzen altres formes d’ona, com ara l'ona quadrada o l'ona triangular.
De manera general el corrent elèctric es distribueix en forma de corrent altern a 50 Hz (50 canvis per segon).

L'alternador és una màquina destinada a transformar l’energia mecànica en energia elèctrica , generant, mitjançant fenòmens d’inducció electromagnètica,un corrent altern.
Els alternadors es basen en la segona llei de l’electromagnetisme, coneguda com la Llei de Faraday. La llei diu que,un conductor elèctric sotmès a un camp magnètic variable crea una tensió induïda, la polaritat de la qual depèn del sentit del camp i el valor del flux que el travessa.


La dinamo va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria, i és encara el generador més important pel que fa al seu ús durant el segle XXI. La dinamo utilitza l'electromagnetisme per convertir la rotació mecànica enelectricitat, en forma de corrent continu.
Hippolyte Pixii un fabricant d'instruments francès, l'any 1832 va construir la primera dinamo basat en els principis deMichael Faraday.Utilitzava un imant que feia girar una exèntrica.L'imant giratori estava col·locat de manera que els seus pols passaven per una peça de ferro amb unconductor enrotllat al seu voltant. Pixii va trobar que l'imant giratori produïa un corrent oscil·lant al conductor cada vegada que un pol passava pel rotlle.Els pols nord i sud de l'imant induïen corrents en direccions oposades. Afegint uncommutador,podia convertir el corrent altern en corrent continu.


Un transformador és una màquin elèctrica estàtica (sense parts en moviment) d'inducció electromagnetica que permet convertir els valors de tensió  i d'intensitat de corrent subministrat per una font de corrent alternen un o més sistemes de corrent altern amb valors de tensió i intensitat de corrent diferents però de la mateixa frequència. Els transformadors són uns aparells que converteixen energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques, sent una de les màquines elèctriques més eficients que existeixen.


Els principals avantatges del motor de corrent altern front al de corrent continu és que;el motor de corrent altern regula la velocitat amb variadors electrònics de freqüència i en el de corrent continu la velocitat augmenta al aplicar mes tensió,un altre avantatge;també hi és més fàcil de transportar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada