dimecres, 9 de desembre de 2015

AVANTATGES C. ALTERN FRONT AVANTATGES C. CONTINU


CORRENT ALTERNés un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit. El voltatge varia entre els valors màxim i mínim de manera cíclica, el valor del voltatge és positiu la meitat del temps  i negatiu l'altra meitat. Això significa que la meitat del temps el corrent circula en un sentit, l'altra meitat de temps en l'altre sentit. La forma més habitual de l'ondulació segueix una funció trigonomètrica tipus sinus, atès que és la forma més eficient i pràctica de produir energia elèctrica mitjançant alternadors. Tanmateix hi ha certes aplicacions a les que s'utilitzen altres formes d'ona.
CORRENT CONTINU: és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia. El flux de càrregues es produeix a través d'un conductor, però també es podria establir a través d'un semiconductor, un aïllant o fins i tot al buit. En aquest tipus de corrent elèctric les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentitLa primera xarxa elèctrica comercial, utilitzava corrent continu.a Avui, a causa dels avantatges delcorrent altern pel que fa a possibilitats de transformació i transport, les xarxes de transport i distribució utilitzen de manera exclusiva corrent altern. 

TRANSFORMADOR
Un transformador és una màquina elèctrica estàtica d'inducció electromagnètica que permet convertir els valors de tensió i d'intensitat de corrent subministrat per una font de corrent altern en un o més sistemes de corrent altern amb valors de tensió i intensitat de corrent diferents però de la mateixa freqüència. Són uns aparells que converteixen energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques.
Consta de tres parts:
  • Un nucli, de material ferromagnètic que forma un circuit magnètic tancat.
  • Un enrotllament,  primari al qual s'aplica un corrent elèctric.
  • Un enrotllament, secundari que proporcionarà un corrent elèctric de sortida.
El corrent altern aplicat al primer circuit, crea un camp magnètic variable; aquest camp magnètic indueix una força electromotriu al segon circuit. Entre el circuit primari i el secundari no hi ha cap connexió, l'energia es transmet a través del flux magnètic que es crea dins del nucli. Per aquest motiu un dels seus usos típics és com a aïllatmen galvànic.

QUE VOL DIR RECTIFICAR UN CA?
El pont rectificador és un circuit electrònic que serveix per convertir corrent alternen corrent continu. També és conegut com a circuit o pont de Graetz.
Consisteix en quatre díodes comuns, un condensador i un díode zener. El paper dels quatre díodes comuns es fer que el corrent elèctric vaja en un sol sentit, actuant dos díodes per semiperíode, mentre que la resta de components tenen com a funció estabilitzar el senyal.
Diodebridge-eng.gif
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada