dimarts, 4 de juny del 2019

Piano CTC (programari)

Piano CTC


Programari del piano

Problema amb la numeració dels sonsors
El que més es va complicar al projecte del piano, va ser que sobre un mateix bus i2c, tots els sensors en connectar-los tenien la mateixa adreça i no tenien possibilitat de canviar aquesta adreça per "hardware".

Per solucionar aquest problema el nostre mestre Joan Salelles va crear un codi Arduino per fer que quan funcionara el piano, el programa canviara totes les adreces dels sensors i que cada un calculara la distància que li correspon.

Ací deixe l'enllaç a la prova que va fer i ací a una breu explicació de la comunicació i2c.

Codi Arduino definitiu
Aquest és el codi final, incorporant la resolució del problema les adreces i amb les ordres de produir i mantindre el so quan un sensor capte un obstacle. La intensitat del so varia si detecta la mà més prop del sensor (fort) o més allunyada (dèbil). Açò és possible pels codis aftertouch, que s'envien una vegada la nota ja ha sonat. Aquests codis poden fer que si pugem la mà mentre està sonant la nota, el so s'afluixe i si es baixa, que augmente la intensitat.Sintetitzador
Al principi utiitzarem el Qsynth, però com no feia cas dels codis aftertouch, buscarem un altre sintetitzador. Finalment ens decantarem per l'LMMS, que si que feia cas a aquestos codis (no en tots els instruments) i tenia una varietat molt àmplia de sons.

Resultado de imagen de LMMS


Com en la bateria, hem hagut d'utilitzar el Hairless. Ja que els sensors envien la informació a l'Arduino i aquest la projecta en MIDI (el sintetitzador no les pot llegir). El Hairless capta les notes MIDI i les tradueix perquè el LMMS puga entendre-les. Despés de tot aquest procés que tarda menys d'un mil·lisegon en fer-se, sona la nota del que havíem tapat en el piano.
     
Resultado de imagen de hairless midiProblemes en la fira
En la fira CTC, en la qual presentarem els projectes, vam tindre diversos problemes. Creem que va ser pel continu calor. Vam haver de desprogramar i programar el piano més de cinc vegades, ja que els sensors deixaven de funcionar correctament. Teníem que canviant de port d'entrada de l'ordinador la placa de l'Arduino, desconnectar i tornar a connectar els programes pel QJack i finalment tornar a donar-li el so al piano amb el sintetitzador LMMS.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada