divendres, 26 d’octubre de 2018


Post al blog
CORRENT ELECTRIC
MANEL ARLANDIS MANZANO

Què és La Tensió o Diferència de Potencial Elèctrica? En quines unitats es mesura?
La tensió elèctrica és la mesura amb què un generador impulsa els electrons que circulen per un circuit elèctric.Se mesura en volts V

Què és la Intensitat del corrent elèctric? Unitats?
El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor.

Ídem sobre Resistència elèctric.
La resistència elèctrica és una mesura del grau d'oposició que presenta un objecte al pas del corrent elèctric. La unitat del Sistema Internacional d'Unitats per a la resistència elèctrica és l'ohm, que se simbolitza amb la lletra grega omega majúscula (Ω). La seva recíproca és la conductància elèctrica que es mesura en siemens.

Expressa la llei d'Ohm.
La llei d'Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit.
Resultat d'imatges de Expressa la llei d'Ohm.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada