divendres, 12 d’octubre de 2018

Electricitat i electrònica

 

Electricitat i electrónica
La càrrega eléctrica: És una propietat fonamental associada a les partícules subatòmiques que segueix la llei de conservació i determina el seu comportament davant les interaccions electromagnètiques.
La càrrega elèctrica pot ser negativa o positiva.
 
Resultat d'imatges de càrrega elèctrica
 

                                               
Carregues en moviment: el corrent elèctric i el circuit elèctric. Aïllants i conductors.

 
el corrent elèctric: És el moviment de electrons a través den un material que permeta el seu pas. 

 

Resultat d'imatges de el corrent elèctric


 


circuit electric: És un conjunt d`elements enllaçat  que permeten el pas del corrent elèctric. El que circula són els electrons, les bombetes porten uns terminals o borns de conexió per poder-hi connectar els cables que l`enllacen amb la pila 

-Magnituds elèctriques:


 


coulomb: És la unitat derivada del sistema internacional, per a la mesura de la magnitud física, quantitat d'electricitat.
quantitat transportat en un segon per un corrent d'un Amper C = 1A * S
Amper: és la unitat d'intensitat de corrent elèctric. Un Amper representa la mitjana d'un coulomb de càrrega per segon  A = Q / t
 
Volt:  és la unitat derivada del Sistema Internacional per al potencial elèctric, la força electromotriu i la tensió eléctrica
 

Ohm :  és la unitat derivada de resistència elèctrica en el Sistema Internacional d'Unitats.
 

la llei d`Ohm (Ω):  és la diferència potencial que apliquem entre els extrems d'un conductor determinat és proporcional a la intensitat del corrent que circula pel citat conductor


Ver las imágenes de origen

Tipus de corrent:

 

-Corrent continu:   és el que es produeix a causa del desplaçament ordenat d'electrons al llarg d'un conductor en el mateix sentit. 
Corrent alterna: es tracta d'un valor de tensió que varia constanete en el temps, prenent valors positius, zero i negatius

un vídeo que explica els dos tipus de corrent
 
Ver las imágenes de origen

Electrònica:

 

Electronica analógica: és la que estudia els sistemes en els quals els seus variable; tensió, corrent ... que varien d'una forma contínua en el temps.
 
Electrònica digital: és la branca de l'electrònica més moderna i que evoluciona més ràpidament. S'encarrega de sistemes electrònics en els quals la informació està codificada en estats discrets.

 
 
  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada