dimecres, 10 d’octubre de 2018

Electricitat i electrònica

-Electricitat: càrrega elèctrica.Les càrregues elèctriques són partícules que exercixen forces atractives i repulsives entre elles. Tota matèria està formada per partícules com estes crides àtoms.

Resultado de imagen de atomo

-Carregues en moviment: el corrent elèctric i el circuit elèctric. Aïllants i conductors.

Corrent electric: El corrent elèctric és el flux de càrrega elèctrica que recorre un material. Es deu al moviment de les càrregues en l'interior del mateix.

circuit electric : és la conexió de dos o més components que conté una trajectòria tancada. Dites components poden ser resistències, fonts, interruptors, condensadors, semiconductors o cables

Aillants i conductors: En un conductor, pot fluir el corrent elèctric lliurement, en un aïllant no pot. Els metalls com ara el coure són conductors típics, mentres que la majoria dels sòlids no metàl·lics, es diu que són bons aïllants, presentant una extremadament alta resistència al flux de les càrregues a través seu.


-Magnituds elèctriques

Coloumb : és la unitat derivada del sistema internacional per a la mesura de la magnitud física quantitat d'electricitat.

Amper: és la unitat d'intensitat de corrent elèctric.és la unitat d'intensitat de corrent elèctric.

Volt : és la unitat derivada del Sistema Internacional per al potencial elèctric, la força electromotriu i la tensió elèctrica.

Ohm: és la unitat derivada de resistència elèctrica en el Sistema Internacional .

Llei d'Ohm: Establix que la diferència de potencial que apliquem entre els extrems d'un conductor determinat és proporcional a la intensitat del corrent que circula pel citat conductor.

-Tipus de corrent


Corrent continu: el flux de corrent elèctric es dóna en un sol sentit. Generalment es designa amb les sigles DC, de l'anglés Direct Current; també, encara que amb menys freqüència, amb les sigles de l'espanyol CC.

Corrent alterna: el flux elèctric es dóna en dos sentits i se sol designar amb les sigles AC, de l'anglés Alternating Current, o amb les sigles en espanyol CA

La corrent alterna permet, entre moltes altres coses, que es puga connectar un dispositiu a un endoll sense importar on estiga el pol positiu i el negatiu de l'endoll. No obstant això, en el corrent continu, les connexions han de col·locar sempre el pol positiu i el negatiu en una posició concreta.

Una altra gran diferència entre el corrent AC i DC és la quantitat d'energia que es pot transportar en cada tipus. El corrent continu no pot viatjar molt lluny abans de que comence a perdre voltatge  . Cada bateria està dissenyada per a produir corrent continu amb un cert nivell de voltatge, així que des del moment de la producció de l'electricitat, ja està predeterminada la distància a què es pot transportar a través del cablejat.
Resultado de imagen de corriente alterna

Electrònica 


Electronica analogica : Treballa en variables continues, es a dir, per exemple , de 1 a 1,5 passa per totes les variables fins el 1,5 , de 1 a 1.0000000000.....1 a 1.000000...2 fins aplegar a 1,5

Electronica Digital : Treballa en variables Discretes, es a dir passa, per exemple, de 1 a 1,5 directament, sense passar per totes les xifres entre els dos nombres

ací adjunte un vídeo d'un home que ho explica molt bé

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada