dilluns, 1 d’octubre de 2018

Electricitat i electronicaElectricitat


-L'electricitat es un fenomen que es manifesta en un moviment de càrregues elèctriques.

-La càrrega elèctrica es una propietat dels cossos. Pot ser negativa o positiva.


Tipus de corrent i les seues característiques

-Corrent continu: és un tipus de corrent elèctric on el fluix de càrregues elèctriques no varia. El flux de càrregues es produeix a través d'un conductor, com podria ser un fill metàl·lic, però també es podria establir a través d'un semiconductor o un aïllant. Les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentit.

-Corrent altern: és un tipus de corrent elèctric on el fluix de càrregues elèctriques si que varia. El voltatge varia entre els valors màxim i mínim de manera cíclica, el valor del voltatge és positiu la meitat del temps i negatiu l'altra meitat. 
Magnituds elèctriques


L'energia amb la qual un generador impulsa els electrons a través d'un circuit s'anomena tensió. La tensió o voltatge es mesura en volts (V).

La intensitat elèctrica és el nombre de càrregues que travessa el circuit per unitat de temps. Es mesura en amper (A). La unitat de càrrega elèctrica és el coulomb (C).

La resistència elèctrica és la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. La unitat de resistència és l'ohm (Ω).Carregues en moviment

El corrent elèctric és el moviment de carregues elèctriques, normalment per un cable o un altre material conductor.

El circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric.ElectrònicaL'electrònica es lo que controla el flux d'electrons i altres partícules carregades elèctricament en dispositius.

L'electrònica analògica és una part de l'electrònica que estudia els sistemes en els quals les variables, tensió, corrent, ..., varien d'una forma contínua en el temps, podent prendre infinits valors (teòricament com a mínim). En contraposició hi ha l'electrònica digital on les variables només poden prendre valors discrets, tenint sempre un estat perfectament definit.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada