dimarts, 2 d’octubre de 2018

Electricitat y Electrònica

                                                                   

                            
                                                       Electricitat       

És un terme genèric que engloba tot un conjunt de fenòmens que són la manifestació de la presència d'un moviment de càrregues elèctriques.Resultat d'imatges de imagenes de electricidad


Càrrega elèctrica:és una propietat fonamental associada a les particules subatòmiques que segueix la llei de conservació i determina el seu comportament davant les interaccions electromagnètiques.

Resultat d'imatges de carregues electriques

Magnituds elèctriques: Son Tensió,Resistència i Potència

Resultat d'imatges de magnituds electriques

Tipus de corrent:continu i altern 


Continu:el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia.
Altern:és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps

Cárregues em moviment:corrent elèctric i circuit elèctric

Corrent elèctric: és un moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor

circuit elèctric:és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric.

                          Electrònica

és la branca de la física i especialització de l'enginyeria, que estudia i empra els dispositius electrònics que funcionen controlant el flux d'electrons i altres partícules carregades elèctricament en dispositius com per exemple semiconductors o altres

Eletrònica digital:és la rama de la electònica moderna, que se encarga de sistemes electònics en que la informació està codificada en estat discret.
Electrònica analògica:és una part de l'electrònica que estudia els sistemes en els quals les seves variables que  varien d'una forma contínua en el temps, podent prendre infinits valors

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada