dijous, 27 d’octubre de 2011

Joan Salelles. Diari d'aula

Dimecres, 26 d'octubre de 2011

Hem explicat com utilitzar els díodes com a rectificador:
  • Rectificador de mitja ona.
Amb un únic díode, podem obtenir un rectificador de mitja ona:


  • Rectificador d'ona completa.
Amb quatre díodes, formant un Pont de Graetz o Pont Rectificador, rectifiquem a ona completa:


Comencem a utilitzar el programa de full de càlcul OpenOffice.org Calc, d'ara endavant OOo Calc. Hem explicat les principals aplicacions que tenen aquests tipus de programes i hem començat a donar format a la taula de valors mesurats al circuit del LED, per ara ens deu quedar així:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada