dimarts, 23 de febrer de 2016

Placa arduino UNO smdPlaca Arduino:
És una placa de circuit imprès simple basada en el microcontrolador de codi obert provinent de la plataforma de codi obert Wiring amb l'objectiu de fer més simple i accessible el disseny de circuits electrònics amb microcontroladors.

Entrades i sortides:

Consta de 14 entrades digitals configurables d'entrada i/o sortida que operen a 5 volts. Cada pin pot proporcionar o rebre com a màxim 40mA. Els pins 3, 5, 6, 9, 10 i 11 poden proporcionar una sortida PWM (Pulse Width Modulation). Si es connecta qualsevol cosa als pins 0 i 1, això interferirà amb la comunicació USB. Diecimila també té 6 entrades analògiques les quals proporcionen una resolució de 10 bits. Per defecte mesuren des de 0 volts (massa) fins a 5 volts, tot i que és possible canviar el nivell més alt, utilitzant el pin Aref i algun codi de baix nivell.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada